214  ELEVEN SPORTS 2  2018-06-20 
06-19(二) 06-20(三) 06-21(四) 06-22(五) 06-23(六)
00:00 世界盃男籃資格賽台灣vs澳洲
02:00 世界盃男籃資格賽美國vs墨西哥
04:00 英超熱刺vs切爾西 現正播放
06:00 體育E學堂
06:30 體育E學堂
07:00 ATP250阿根廷公開賽四強賽
08:45 體育E學堂
09:00 日本桌球公開賽女單四強賽
10:00 世足會外賽歐洲區德國vs北愛爾蘭
12:00 體育E學堂
12:30 體育E學堂
13:00 日本桌球公開賽男雙冠軍賽
14:00 英超切爾西vs艾佛頓
16:00 世界拉力賽車錦標賽義大利撒丁島站
17:00 世界盃男籃資格賽韓國vs紐西蘭
19:00 世界盃男籃資格賽澳洲vs台灣
21:00 世足會外賽德國vs聖馬利諾
23:00 台灣高球E週報
23:30 體育E學堂