My Cinema Europe HD我的歐洲電影台  2021-06-15 
06-14(一) 06-15(二) 06-16(三) 06-17(四) 06-18(五)
00:40 瑪格麗特的朋友們
02:15 線民(輔12)
04:00 黨的考驗(輔15)
05:35 洛朗醫生(輔12)
07:30 法國偵探
09:05 冒一切風險的階級
10:55 18年後
12:50 希特勒在好萊塢(輔15)
14:15 射魚 現正播放
16:00 小城往事(輔12)
17:45 我想要個假期
19:30 便服日
21:10 土耳其語入門(輔15)
23:00 虛度八分鐘(輔15)
23:05 寫給勃列日涅夫的信